Mikrozdroj FVE Hybridní – Praha

RD kde panely jsou umístěné mimo střechu a musely být umístěny na stěny domu a to jak na JV tak i na JZ stranu stěnu domu.

V budoucnu je počítáno i s nabíječkou pro EV, z výroby na FVE

FV panel Trina 330 Wp   30 ks  celkem  9 900 Wp

Měnič GoodWe 10 kW

Baterie PylonTech H1 5x 2,4kWh – výkon celkem 12 kWh