H-FVE s regulací a baterie

NOVĚ PROVÁDÍME MONTÁŽ H-FVE NA RD JEN PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU, S I BEZ NÁROKU NA DOTACE Z NZU A POTŘEBY LICENCE OD ERU.

Nove montuje i Savebox Home

Veškerou vyrobenou elektrickou energii z vaší FVE si doma spotřebujete a přebytky uložíte do baterií a z nich energii odebíráte při nedostatku výkonu z FVE nebo v nočních hodinách.

Takto budete téměř energeticky soběstační.

Pokud bude nedostatek energie z FVE a baterií, automaticky se bude odebírat potřebná energie z rozvodné sítě. Na tom jak moc a jak dlouho chcete být soběstační záleží na vlastní spotřebě a velikosti baterií.

Odkazy na některá zepojení –

 

Solar-grid-converter-1-multi-net

Solar-mppt-net

Multi-3-phase

Schématické zapojení FVE v RD.

 

Vypracování cenové nabídky tohoto systému zdarma.

Montáž kdykoliv, není na ničem závislá.