S-FVE, H-FVE A O-FVE

Rozdělení typů FVE.

Síťové FVE,

jsou fve připojené na síť a jsou na elektrické síti závislé, tedy neumí fungovat pokud elektrická síť vypadne. VEŠKEROU ELEKTRICKOU ENERGII je ale potřeba podle zákonů a vyhlášek spotřebovat v místě výroby a nesmí být přetoky do sítě, které se jinak pokutují. Přebytky se většinou pomocí regulátorů ukládají do vody, jako např. do bojleru, bazénu a aku nádob.

H-FVE,

jsou hybridní fve připojené na elektrickou síť, ale fungují i když elektrická síť vypadne (potom je ale výkonové omezení podle výkonu měniče). Montují se s bateriemi, kam se přebytečná vyrobená energie ukládá a později se podle potřeby dá odebírat pro domácí spotřebu. Při nedostatku vyrobené energie se potřebný rozdíl současně odebere ze sítě, tak aby byla uspokojena okamžitá spotřeba. Při přebytku energie a nabití baterií je také možno přebytečnou energui ukládat do bojleru, bazénu nebo aku nádob.

O-FVE,

jsou ostrovní fve, které umí pracovat i tam, kde žádná elektrická síť není anebo je ale při spotřebě s ní nespolupracuje. Tento systém také obsahuje baterie. Ze sítě může dobíjet baterie v nízkém tarifu a spotřebovávat, když je vysoký, což je nyní mnohem výhodnější než u H-FVE.

 

Na první dvě varieanty je nutný souhlas distributora elketřiny s připojením k elektrické siti (nemusí ho dát). Do 10 kWp není potřeba ani licence, nad tento výkon je licence potřebná. Na tyto varianty je možné v období 2016 – 2020 z programu NZU 55,70 získat jednorázovou dotaci až 100 tisíc podle systému.

U poslední varianty není potřeba žádný souhlas a ani licence. Na tuto variantu není žádná dotace.

 

Ukázka některých používaných materiálů –

Fotovoltaické panely – KYOCERA, BOSCH, Suntech, Trina solar, S-energy, Kaneka a jiné

 
 

Střídače DC/AC – Kaco, Fronius, SMA, Delta, AEG

 

 

Konstrukce a spojovací materiál- Jen hliníkové a nerezové

 
 
 

Vodiče a konektory Solární kabel UV odolný, konektory MC3,MC4 a spojky, H+S,Tyco

 
 

ostatní elektro – Rozvaděče, jističe, pojistky, přepěťové ochrany AC a DC