Něco o instalaci

UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro realizaci fotovoltaického systému je množství dostupného slunečního záření dopadajícího v určené lokalitě.

Základní potenciál lokality je vyjádřen množstvím energie slunečního záření dopadajícím na horizontální rovinu.

Pro výrobu elektřiny je podstatné množství dopadajícího záření na plochu panelů. Toto je ovlivněno sklonem panelů, orientací oproti světovým stranám, výkonností fotovoltaických panelů a následně celé soustavy.

Mapa ČR s hrubým rozložením vzužití energie dopadajícího slunečního záření a výroby na instalovaný Wp v Wh za rok.

 

SLUNCE-CR_2

 

 

Slunce v ČR

Využití energie dopadajícího slunečního záření podle instalovaného sklonu a orientace                                      

 

 

Problémy při instalaci a snižování výkonu soustavy

Zastínění
Velkým problémem, který je nutné zcela vyloučit, může být částečné zastínění elektrárny.
Vlivy zastínění – výstupy a lomení střechy, komíny, vikýře, stromy, sloupy
Zastíněná část indukuje teplo a spotřebovává elektřinu vyrobenou zbytkem instalace.
Upozornění :
Pokud nelze tento element na určené ploše zcela odstranit, nebo eliminovat využitím jenom části, doporučujeme raději NEinstalovat.

Prašné prostředí a mlhy
Vliv na výkonnost soustavy může mít i vysoká prašnost prostředí a časté mlhy.
Při zanesení krycího skla panelu může docházet k podobnému jevu jako je zastínění.
Nutno dodat, že díky sklonu panelů dochází při dešti, větru či sněžení k samočištění.

Fotovoltaika – Teorie
Princip fotovoltaiky:
Fotovoltaika je přeměna sluneční energie v energii elektrickou pomocí fotovoltaických článků. Hlavní složkou je křemík jako pevná krystalická látka. Křemík absorbuje část slunečního záření a přemění ho na elektrickou energii. Tyto články jsou propojeny ve fotovoltaické moduly.
V této době jsou fotovoltaické články na takové úrovni, že není problém získat dostatek energie pro provozovatele a nevyužitou energii dodávat do veřejné distribuční sítě. Tento způsob je velmi efektivní, šetří naše životní prostředí a při správné volbě velikosti pokryje potřebnou spotřebu a navíc vydělává.

Typy fotovoltaických modulů

Polykrystalické moduly – Křemíkové

 • tvořený z řezaných destiček z Si, který je vykrystalizován v mnoha krystalech
 • univerzální použití, nevhodné pro fasády a plochy otočené na sever
 • zpracovává hlavně přímé dopadající světlo a minimálně rozptýlené světlo

Monokrystalické moduly

 • tvořený z řezaných destiček z Si, který je vykrystalizovaný do jednoho krystalu
 • vhodné pro ideální podmínky (natočení na jih, sklon 37° s drobnými odchylkami)
 • zpracovává nejlépe hlavně přímé dopadající světlo

Moduly s amorfním silikonem

 • tvořené z velmi tenké vrstvy sloučeniny křemíku
 • poloviční účinnost než výše jmenované moduly
 • nejlépe zpracovává rozptýlené světlo
 • vhodný na fasády a severně natočené plochy
 • panely jsou skleněné a v Al rámu

Moduly Hybridní – amorfní a mikrokrystalická technologie

 • vyšší účinost jak amorfní
 • lépe zpracovává rozptýlené světlo i přímé světlo
 • vhodný na fasády a natočené plochy více na východ a západ (samozdřejmě i jih)
 • téměř poloviční výkon na m2 než mono-poly
 • vyšší výkon při vysokých teplotách než mono-poly
 • panely jsou skleněné a s Al rámem (lze dodat i bez rámu)
 • počáteční vyšší výkon
 • krátká doba nÁvratnosti

 

Tenkostěnné CIS (CIGS) – Sloučeniny Cu+Iridium+Selen – bez křemíku

 • vyšší účinnost než křemíkové
 • je potřeba méně materiálu na výrobu panelu
 • krátká doba návratnosti
 • vysoká odolnost proti zastínění
 • nejlepší přizpůsobení intentitě záření
 • teplotní stabilita modulu

 

Vize solární energetiky :
overstream.net