Od 12. října 2021 je možné na fotovoltaické systémy získat jednorázovou dotaci ve výši až 200 000,- Kč.

Od tohoto data by mělo být jednodušší si postavit fotovoltaickou elektrárnu na svém rodinném domě a to i bez licence až do velikosti 10 kWp. To platí pro všechny možné fotovoltaické systémy. Základní jsou 3 typy :

1) použití fotovoltaiky jen na ohřev vody.

2) fotovoltaická elektrárna připojená na síť a s ukládáním přebytků do vody .

3) fotovoltaická elektrárna s ukládáním přebytků do baterií a jejím nasledným odběrem.

Pro více informací se na nás obraťte.

 

V současné době je nejvhodnější pro nové elektrárny využití hybridních ostrovních a nejlépe ostrovních systémů FVE.

Tyto navrhujeme, dodáváme a montuje hybridní a síťové nebo i ostrovní systémy s akumulaci vyrobené energie do baterií a její následnou spotřebu při nedostatku výkonu FVE – GoodWe, Vertex, Infinisolar, Axpert. Včetně baterií LiFePO nebo i Li-ion. LiFePO mají minimální záruku 10 let, že budou mít ještě 70% původní kapacity, takže životnost přes 10 let.

V současné době už technologie pokročila tak, že už se tyto systémy dají použít jako stavebnice i ke starším již provozovaným systémům FVE, bez zásahu do schválené licence. Takto mohou i stávající a fungující elektrárny s výkupem elektřiny ukládat přebytky do baterií a poté spotřebovávat bez přetoků do sítě.

 

Ostrovní – Samozřejmě, že nové se dají postavit a provozovat bez žádosti o licenci, její využití pro domácí spotřebu je dnes už téměř 100%. Při nedostatku energie z baterií se systém automaticky připojí na veřejnou síť, aniž by jste toto doma poznali. Při dostatečném nabití baterií se opět sám přepne ze sítě na baterie. Tento systém lze časem dle potřeby a dostatku financí dále rozšiřovat, aniž by se musela měnit původní namontovaná technologie. Tímto systémem, lze udělat i klasickou 3 fázovou síť.

 

K síťovým elektrárnám a všem zákazníkum používáme a montujeme regulátory spotřeby vyrobené sluneční energie – WATT router.

Jedná se o zařízení, které se používá v zeleném bonusu, kdy je nejlepší co nejvíce vyrobené energie ze sluneční elektrárny spotřebovat doma a do sítě dodávat co nejméně. Jelikož, ale slunce někdy svítí někdy ne (mraky) a je i sluneční intenzita (tedy výkon) je různý. Proto jsme použili reguláror, který na tyto různé podmínky dokáže automaticky reagovat tak, aby spotřeboval vždy jen právě vyráběný výkon a nikdy ne vyšší. Tím se dá až 100% vyrobené energie spotřebovat v domácnosti. Tím se navíc šetří vlastní spotřeba z el. sítě.

 

U hybridních elektráren jsou namontované baterie a do nich se ukládájí přebytky co se vyrobí a hned doma nespotřebují a následně se můžou využít pdoma při větší spotřebě než je výroba a nebo také v noci kdy už zádná výroba z panlů není. Ideální je setava taková aby dostatečně vždy pokryla spotřebu v domě a to i s veliostí baterie. K naší hybridní elektrárně dodáváme námi vyvinutý regulátor spotřeby, když je malá baterka nebo velký výkon v panelech aby se přebytky daly spotřebovat doma, nejlépe do ohřevu vody bazénu a pod. Tento regulátor nazýváme WATT 4 home. Dokáže regulovatspotřebu podle výkonu výroby z panelů, podle nabité baterie a podle celkové spotřeby v domě a to i po jednotlivých fází, cž je důležité s ohledem na měření po fázích od distributora! Dále tento regulátor umí ovládat a regulovat výkon nabíjení elektroauta s naší elektronabíječkou EV.