Reference FVE

FVE Z PANELŮ POLY SUNTECH 295 W O CELKOVÉM VÝKONU 2 360 WP
střídač Solar Edge 3000 a Power optimizéry
místo instalace Olomouc

toto byla „lahůdka“ na zapojení panelů na kuželovité střeše, kde každá dvojce panelů má jiný úhel proti slunci v jednu chvíli, bez střídače Solaer Edge nelze provézt

FVE Z PANELŮ POLY RENESOLA 250W O CELKOVÉM VÝKONU 5 000 WP.


střídač Kostal Piko 5,5
místo instalace Branišovice